Храносмилане

Ензимите са молекули, които катализират биохимични процеси в клетката.Типичните ензими представляват белтъци или белтъчни комплекси, но съществуват и рибонуклеинови киселини с ензимна функция – т.нар. рибозими. Синтетични молекули, наречени изкуствени ензими, също показват каталитични способности. С помощта на ензимите биохимичните реакции в организма могат да бъдат ускорени до 1 000 000 пъти.