Витамини

Витамините са нискомолекулни органични вещества, необходими в минимални количества за нормалната жизнена дейност на човека.
Витамините се делят на: Мастноразтворими витамини и Водноразтворими витамини.
Мастноразтворими витамини – за усвояването на мастноразтворимите витамини, което става по–бавно, в храната трябва да има мазнини.
Водноразтворими витамини са витамините ” В – комплекс ”, С, РР и др., които се набавят предимно от растителната храна и се усвояват от организма много бързо.