Здраве и тонус

” Здраве ” е ниво на функционалност при живите организми, състояние – ” хомеостаза ”, при което организмът е уравновесен, т.е. постъпващите и произведените енергия и маса са приблизително едни и същи, налице е метаболитна ефективност. При хората, това е общо състояние на ума, тялото и духа. Здравето на един организъм се свързва със състоянието на структурата, метаболизма и функциите на отделните органи и целия организъм.